ສຸຂະພາບໄດ້ຍິນ

ການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອພາຍໃນ COVID-19

ການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອໃນສະພາບການ COVID-19 ບັນທຶກວັນທີ 27 ເມສາ 2021 ຜູ້ນຳສະເໜີ:...

ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ

ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ Guiide, ທາງການແພດ

ວິທີ“ ການຮັກສາປະ ຈຳ ວັນ, ການ ທຳ ຄວາມສະອາດ, ການຮັກສາແລະການຮັກສາໄວ້” ສຳ ລັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງຂອງກະເປົ.າ

ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ